Chính sách cookie
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Quy định sử dụng

Địa điểm xe

Đồng Nai Ford
25A/61 - 26A/61,Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 2, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

Đồng Nai

Đồng Nai Ford

25A/61 - 26A/61,Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 2, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

Đồng Nai

Chi tiết liên hệ từng bộ phận

Bộ Phận Xe Mới

Giờ mở cửa
Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00
Điện thoại
0918 90 90 60

Bộ Phận Xe Mới

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0918 90 90 60
Thượng Văn Nam Giám Đốc Kinh Doanh tvnam@dongnaiford.com.vn
Trần Văn Thiện Trưởng Phòng Bán Xe Dự Án tvthien@dongnaiford.com.vn
Phùng Quảng Hùng Trưởng Phòng Bán Hàng Khu Vực I pqhung@dongnaiford.com.vn
Lê Tùng Lộc Trưởng Phòng Bán Hàng Khu Vực II ltloc@dongnaiford.com.vn
Nguyễn Văn Cường Tư Vấn Bán Hàng nvcuong@dongnaiford.com.vn
Phạm Thị Thắm Tư Vấn Bán Hàng pttham@dongnaiford.com.vn
Nguyễn Ngọc Duy Tuấn Tư Vấn Bán Hàng nndtuan@dongnaiford.com.vn
Phan Văn Chiến Tư Vấn Bán Hàng pvchien@dongnaiford.com.vn
Nhan Thị Kim Thúy Tư Vấn Bán Hàng ntkthuy@dongnaiford.com.vn
Nguyễn Thị Mai Lĩnh Tư Vấn Bán Hàng ntmlinh@dongnaiford.com.vn
Phạm Hoài Trâm Tư Vấn Bán Hàng phtram@dongnaiford.com.vn
Nguyễn Kiều Trang Tư Vấn Bán Hàng nktrang@dongnaiford.com.vn
Nguyễn Văn Đảng Tư Vấn Bán Hàng nvdang@dongnaiford.com.vn
Nguyễn Hưng Khánh Huy Tư Vấn Bán Hàng nhkhuy@dongnaiford.com.vn
Nguyễn Hoàng Nam Tư Vấn Bán Hàng nhnam@dongnaiford.com.vn
Nguyễn Thị Yến Tư Vấn Bán Hàng ntyen@dongnaiford.com.vn
Vũ Minh Tâm Tư Vấn Bán Hàng vmtam@dongnaiford.com.vn
Trương Ngọc Ý Tư Vấn Bán Hàng tny@dongnaiford.com.vn
Tạ Thị Thùy Dung Tư Vấn Bán Hàng tttdung@dongnaiford.com.vn
Phạm Thị Anh Thi Tư Vấn Bán Hàng ptathi@dongnaiford.com.vn
Đỗ Hoàng Phương Uyên Tư Vấn Bán Hàng dhpuyen@dongnaiford.com.vn
Võ Hoàn Đức Tư Vấn Bán Hàng vhduc@dongnaiford.com.vn

Dịch Vụ

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 132

Cố Vấn Dịch Vụ

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130 ( Ext 117 )
Vũ Văn Dũng Phó Giám Đốc vvdung@dongnaiford.com.vn

DCRC

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Phụ Tùng Phụ Kiện

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Hành Chính

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Bán Xe Dự Án

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Tổng Hợp

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Xe Đã Qua Sử Dụng

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130