Xem Thông báo Quan trọng về Covid-19
CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

Địa điểm xe

Đồng Nai Ford
B04, Khu Phố 3, Khu Thương Mại Amata, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

Đồng Nai

Đồng Nai Ford

B04, Khu Phố 3, Khu Thương Mại Amata, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

Đồng Nai

Chi tiết liên hệ từng bộ phận

HOTLINE CSKH

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
1800556858

Bộ Phận Xe Mới

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0918 90 90 60
Thượng Văn Nam Giám Đốc Kinh Doanh Email
Trần Văn Thiện Trưởng Phòng Bán Xe Dự Án Email
Phùng Quảng Hùng Trưởng Phòng Bán Hàng Khu Vực I Email
Phạm Thị Thắm Tư Vấn Bán Hàng Email
Nguyễn Ngọc Duy Tuấn Tư Vấn Bán Hàng Email
Phan Văn Chiến Tư Vấn Bán Hàng Email
Nhan Thị Kim Thúy Tư Vấn Bán Hàng Email
Nguyễn Thị Mai Lĩnh Tư Vấn Bán Hàng Email
Nguyễn Thị Yến Tư Vấn Bán Hàng Email
Vũ Minh Tâm Tư Vấn Bán Hàng Email
Võ Hoàn Đức Tư Vấn Bán Hàng Email

Xe Đã Qua Sử Dụng

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Dịch Vụ

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
1800556858

Phụ Tùng Phụ Kiện

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Hành Chính

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Bán Xe Dự Án

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Tổng Hợp

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130

Cố Vấn Dịch Vụ

Giờ mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0251 3857 130 ( Ext 125 )
Vũ Văn Dũng Phó Giám Đốc Email

Bộ Phận Xe Mới

Giờ mở cửa

Giờ Mở cửa
Từ thứ 2 đến thứ 7
Thời gian : từ 8h 00 đến 17h 00

Điện thoại
0918 90 90 60